นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น(สสก.4 ขอนแก่น) พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการวางท่อและขุดลอกคลองระบายน้ำ ภายในบริเวณสำนักงาน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมบริเวณแปลงทดสอบและบริเวณรอบสำนักงาน

สสก.4 แก้ปัญหาน้ำท่วมบริเวณแปลงทดสอบและบริเวณรอบสำนักงาน

Read more

ประชุมทางไกลหาข้อคิดและแนวทางการเป็นพี่เลี้ยง (Coach) เพื่อสร้างนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพรุ่นใหม่ สนองนโยบายลดความเสี่ยงจากเชื้อโควิด-19

ผู้อำนวยการสำนักงานส

Read more