นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น(สสก.4 ขอนแก่น) พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการวางท่อและขุดลอกคลองระบายน้ำ ภายในบริเวณสำนักงาน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมบริเวณแปลงทดสอบและบริเวณรอบสำนักงาน

สสก.4 แก้ปัญหาน้ำท่วมบริเวณแปลงทดสอบและบริเวณรอบสำนักงาน

Continue Readingนายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น(สสก.4 ขอนแก่น) พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการวางท่อและขุดลอกคลองระบายน้ำ ภายในบริเวณสำนักงาน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมบริเวณแปลงทดสอบและบริเวณรอบสำนักงาน

สสก.4 ขอนแก่น ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดการเดินทางเลี่่ยงความเสี่ยงเชื้อโควิด-19

นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยกา…

Continue Readingสสก.4 ขอนแก่น ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดการเดินทางเลี่่ยงความเสี่ยงเชื้อโควิด-19

สสก.4 ขอนแก่น ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่รั้วบริเวณหน้าสำนักงานเรียบร้อยแล้ว เพื่อความปลอดภัยและสวยงาม

Continue Readingสสก.4 ขอนแก่น ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่รั้วบริเวณหน้าสำนักงานเรียบร้อยแล้ว เพื่อความปลอดภัยและสวยงาม

ประชุมทางไกลหาข้อคิดและแนวทางการเป็นพี่เลี้ยง (Coach) เพื่อสร้างนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพรุ่นใหม่ สนองนโยบายลดความเสี่ยงจากเชื้อโควิด-19

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและ…

Continue Readingประชุมทางไกลหาข้อคิดและแนวทางการเป็นพี่เลี้ยง (Coach) เพื่อสร้างนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพรุ่นใหม่ สนองนโยบายลดความเสี่ยงจากเชื้อโควิด-19

สสก. 4 ขอนแก่น ปรับปรุงรั้วและประตูบริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักงาน

Continue Readingสสก. 4 ขอนแก่น ปรับปรุงรั้วและประตูบริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักงาน

สสก.4 ขอนแก่น สนองนโยบายลดการเดินทางออกนอกสถานที่ โดยการประชุมออนไลน์

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษ…

Continue Readingสสก.4 ขอนแก่น สนองนโยบายลดการเดินทางออกนอกสถานที่ โดยการประชุมออนไลน์

สสก.4 ขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษ…

Continue Readingสสก.4 ขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น

“ถ้าท่านรอว่าพรุ่งนี้ค่อยทำ ท่านจะเชื่อได้อย่างไรว่าจะได้ทำ จงทำก่อนที่จะไม่ได้ทำอะไรเลย” ดำรงฤทธิ์ หลอดคำ

นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยกา…

Continue Reading“ถ้าท่านรอว่าพรุ่งนี้ค่อยทำ ท่านจะเชื่อได้อย่างไรว่าจะได้ทำ จงทำก่อนที่จะไม่ได้ทำอะไรเลย” ดำรงฤทธิ์ หลอดคำ