สสก. 4 ขอนแก่น ปรับปรุงรั้วและประตูบริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักงาน

Continue Readingสสก. 4 ขอนแก่น ปรับปรุงรั้วและประตูบริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักงาน

กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสร้างหมอพืชป้อนคลีนิกพืช

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัด…

Continue Readingกรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสร้างหมอพืชป้อนคลีนิกพืช

สสก.4 ขอนแก่น สนองนโยบายลดการเดินทางออกนอกสถานที่ โดยการประชุมออนไลน์

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษ…

Continue Readingสสก.4 ขอนแก่น สนองนโยบายลดการเดินทางออกนอกสถานที่ โดยการประชุมออนไลน์

สสก.4 ขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษ…

Continue Readingสสก.4 ขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น

“ถ้าท่านรอว่าพรุ่งนี้ค่อยทำ ท่านจะเชื่อได้อย่างไรว่าจะได้ทำ จงทำก่อนที่จะไม่ได้ทำอะไรเลย” ดำรงฤทธิ์ หลอดคำ

นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยกา…

Continue Reading“ถ้าท่านรอว่าพรุ่งนี้ค่อยทำ ท่านจะเชื่อได้อย่างไรว่าจะได้ทำ จงทำก่อนที่จะไม่ได้ทำอะไรเลย” ดำรงฤทธิ์ หลอดคำ

ธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ชวนเกษตรกรมาจัดการดินและปุ๋ย ให้มีประสิทธิภาพก่อนการผลิตกันค่ะ

Continue Readingธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ชวนเกษตรกรมาจัดการดินและปุ๋ย ให้มีประสิทธิภาพก่อนการผลิตกันค่ะ

ชวนเกษตรกรมาเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชอย่างถูกวิธี ก่อนการปลูกพืช ขั้นตอนไม่ยาก ทำตามกันได้ง่ายๆ ลองมาทำกันดูก่อนปลูกพืชในครั้งต่อไปกันนะคะ

Continue Readingชวนเกษตรกรมาเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชอย่างถูกวิธี ก่อนการปลูกพืช ขั้นตอนไม่ยาก ทำตามกันได้ง่ายๆ ลองมาทำกันดูก่อนปลูกพืชในครั้งต่อไปกันนะคะ

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งรัดกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมเดินหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบด…

Continue Readingกรมส่งเสริมการเกษตร เร่งรัดกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมเดินหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด

คำแนะนำการดูแลพืชที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม กับ วิธีจัดการสวนยางพารา”หลัง”ถูกน้ำท่วม

Continue Readingคำแนะนำการดูแลพืชที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม กับ วิธีจัดการสวนยางพารา”หลัง”ถูกน้ำท่วม