You are currently viewing นายสมบูรณ์ ซารัมย์ อดีต ผอ.สสก.4 เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่

นายสมบูรณ์ ซารัมย์ อดีต ผอ.สสก.4 เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่

นายสมบูรณ์ ซารัมย์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เดินทางมาเยี่ยมเยียนสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น โดยนายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น คนปัจจุบันพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ