You are currently viewing โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย covid-19

โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย covid-19

ขอบคุณสำหรับทุกรูปภาพ ทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามานะคะ 💚 ขอเลือกมาลงเป็นบางส่วนใครปลูกแล้วส่งรูปมาอวดกันบ้างนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กัน สัญญาว่าจะมีกิจกรรมดีๆมาฝากทุกท่านอีกแน่นอนค่ะ อดใจรอกันอีกนิดนะคะ