You are currently viewing สสก.4 ขอนแก่น ปรับปรุงพื้นที่ป่าบริเวณสำนักงาน

สสก.4 ขอนแก่น ปรับปรุงพื้นที่ป่าบริเวณสำนักงาน

นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ปรับปรุงและทำความสะอาดพื้นที่บริเวณป่าสักภายในสำนักงานเพื่อความสะอาด ป้องกันไฟ และสัตว์มีพิษ