You are currently viewing สสก.4 ขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น

สสก.4 ขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น เพื่อร่วมกันออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและกำหนดแผนการดำเนินงาน โดยมีนายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมและมอบแนวทางการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการจัดทำผลงานวิชาการ ณ อาคารฝึกอบรม สสก.4 ขอนแก่น จากนั้น คณะทำงานฯ ระดมสมองเพื่อออกแบบหลักสูตรร่วมกันต่อที่โรงอาหารกันอย่างเข้มข้น