You are currently viewing ประชุมเพื่อหารือข้อราชการเร่งด่วน

ประชุมเพื่อหารือข้อราชการเร่งด่วน

ประชุมเพื่อหารือข้อราชการเร่งด่วน โดยนายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนายการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สสก.4) เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง