You are currently viewing ประชุมทางไกลหาข้อคิดและแนวทางการเป็นพี่เลี้ยง (Coach) เพื่อสร้างนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพรุ่นใหม่ สนองนโยบายลดความเสี่ยงจากเชื้อโควิด-19

ประชุมทางไกลหาข้อคิดและแนวทางการเป็นพี่เลี้ยง (Coach) เพื่อสร้างนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพรุ่นใหม่ สนองนโยบายลดความเสี่ยงจากเชื้อโควิด-19

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ) ได้ให้เกียรติมาให้ ข้อคิดและแนวทางการเป็นพี่เลี้ยง (Coach) เพื่อสร้างนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพรุ่นใหม่ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มศักยภาพพี่เลี้ยง (coach) นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 6 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams จัดโดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ สสก. 4 ได้รับเกียรติจาก ที่ให้เกียรติจาก ท่านรองฯ ไพรัช หวังดี อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญ ศิริวรรณ หวังดี ผอ.อัษฎางค์ นาคบรรพ์ ผอ.กลุ่มฝึกอบรม สพท. และพี่เลี้ยง นวส.จำนวน 20 คน จากทุกจังหวัด ทั้งพี่เลี้ยงอาวุโส และพี่เลี้ยงรุ่นใหม่ไฟแรง มาร่วมเป็นเป็นพี่เลี้ยงและแชร์ประสบการณ์ การเป็นพี่เลี้ยง 👉เพื่อสร้างนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพรุ่นใหม่ ของ กสก.