👍สสก.4 คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม 👍

#ข่าวเกษตร #ข่าวสสก4 #สสก4 #สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4จังหวัดขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม ระดับเขต ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9 – 17 พฤษภาคม 2565 โดยคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ตามระบบส่งเสริมการเกษตร Isan E-extension ผ่านระบบออนไลน์ zoom คัดเลือกจาก 8 จังหวัด ที่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือก ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เลย มหาสารคาม หนองคาย นครราชสีมา