🎉กลุ่มพัฒนาบุคลากร สสก.4 ขอนแก่น ประชุมเตรียมทีมวิทยากร

#ข่าวเกษตร #ข่าวสสก4 #สสก4 👉วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น ผอ.วรนุช บูรภักดิ์ เข้าร่วมประชุมทีมวิทยากรเพื่อเตรียมแผนการสอนเสริมความรู้ หลักสูตร การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรสู่งานวิจัย โดย ผชช.ศิริวรรณ หวังดี เป็นวิทยากรหลักและทีมวิทยากรจากทุกภาคเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้.