สสก. 4 ขอนแก่น เตรียมความพร้อมพิธีลงนาม MOU

#ข่าวเกษตร #ข่าวสสก4 #สสก4 #สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4จังหวัดขอนแก่น วันที่ 19 พ.ค. 65 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และกลุ่มพัฒนาบุคลากรร่วมประชุมเตรียมการ และดูสถานที่จัดพิธีบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 พ.ค. 65 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น