สสก. 4 ขอนแก่น วางแผนเตรียมการจัดนิทรรศการ

#ข่าวเกษตร #ข่าวสสก4 #สสก4 #สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4จังหวัดขอนแก่น วันที่ 19 พ.ค. 65 เจ้าหน้าที่ สสก. 4 ขอนแก่น ร่วมประชุมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน เพื่อวางแผนและออกแบบการจัดนิทรรศการ จัดแสดงในงานพิธีบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร โดยนำเสนอผลจากการพัฒนาที่เกิดจากการทำ MOU ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรมส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านมาเมื่อปี 2561