“พ่อเมืองยโสธร” ชวนลิ้มรสไอศครีม-น้ำแตงโมอินทรีย์ 🍉

    วันที่ 26 มี.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ทุ่งนาบ้านเหล่าฝ้าย ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่แตงโมอินทรีย์ที่มีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง และมุ่งมั่นในการผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปลูกแตงโมอินทรีย์ หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่แตงโมอินทรีย์การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมอินทรีย์ พร้อมทั้งสอบถามปัญหาอุปสรรค ตลอดจนความต้องการที่จะให้ทางจังหวัดยโสธรช่วยเหลือสนับสนุนโดยแตงโมที่ปลูกมีทั้งแตงโมรูปหัวใจและแตงโมรูปสี่เหลี่ยม ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรเพราะหากเป็นแตงธรรมด าขายกิโลกรัมละ 15 บาท แต่แตงโมรูปหัวใจลูกละ 399 บาท นอกจากนั้น ทางกลุมยังผลิตน้ำแตงบรรจุขวดขายในราคาขวดละ 10 บาท และไอศครีมแตงโมขายถ้วยละ25 บาท ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีรสชาดหวานนิดๆหอมอร่อยเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค