379 ม.14 ถ.ท่าพระ-โกสุมพิสัย ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-4326-1240
                                 0-4326-1336
                                 0-4326-1337
E-mail : nedoae@doae.go.th
                   nedoae01@doae.go.th