ข่าวประชาสัมพันธ์

  • – ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั่งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น) (รายละเอียด) 
  • – ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (รายละเอียด) 
  • – ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น) (รายละเอียด)
  • – สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ระหว่างวันที่ 22 – 26 มี.ค. 2564 (รายละเอียด)
  • – สสก.4 ขอนแก่น ขอรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 (รายละเอียด)