การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP
   นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพร้อมมอบแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานสินค้า GAP
ณ โรงแรมคอนวีเนียนขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
ครั้งที่ 1/2563

   นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 8 มกราคม 2563
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) อ.ด่านซ้าย จ.เลย
พบปะสื่อมวลชน Meet The press แถลง 6 นโยบายหลักในการส่งเสริมการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2563
   ***สสก. 4 ขอนแก่น***+++โชว์โมเดลแมลงหางหนีบทางเลือกหนึ่งในการกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด+++
ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร

 

สสก.4 ขอนแก่น ขอรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 รายละเอียด (28/10/2563)
    ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)

คลิกที่่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายละเอียดแนบท้ายประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ

    ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)

คลิกที่่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายละเอียดแนบท้าย 1 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ

คลิกที่่นี่เพื่ออ่าน  รายละเอียดแนบท้าย 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ

    ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)

คลิกที่่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

คลิกที่่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ

คลิกที่นี่เพื่อนอ่าน  แผนที่แสดงที่ตั้งมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 รายละเอียด
สสก.4 ขอนแก่น ขอรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 รายละเอียด (22/10/2562)
   ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)

คลิกที่่นี่เพื่ออ่าน    ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)
    ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)

คลิกที่่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 เรื่อง บัญชีรายชื่อผุ้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)(25/04/2562)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐานGAP พืช
เชิงลึก ระหว่างวันที่ 13-16 พ.ย.2561 ณ โรงแรมเดอะเลคโฮเต็ล อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
รายละเอียด
กวส.ขอแจ้งรายงานการประชุมเชิงปฎิบัติการเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ปฎิบัติงานร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรฯ ครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด
(17/10/2561)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 เรื่อง บัญชีรายชื่อผุ้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น) (7/9/2561)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    บัญชีแนบท้ายประกาศ

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนด วัน เวลา สถานที่ประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (ในหน่วยงานกับกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนด วัน เวลา สถานที่ประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (ในหน่วยงานกับกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   รายละเอียดแนบท้าย 1 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   รายละเอียดแนบท้าย 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ

    ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)

คลิกที่่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

คลิกที่่นี่เพื่ออ่าน    เอกสารแนบ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ

คลิกที่นี่เพื่อนอ่าน   ผังห้องสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   แผนที่แสดงที่ตั้งมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัด
ศูนย์ปฏิบัติการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมชลประทาน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมวิชาการเกษตร
กรมหม่อนไหม
แผนที่น้ำบาดาล 12 จังหวัด
ท่านเข้าเยี่ยมชมคนที่
Counter
 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
379 ถนนท่าพระ - โกสุมพิสัย ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
E-mail Address : nedoae@doae.go.th
ติดต่อ Webmaster